Miljøvennlig fornyelse av skilt

MILJØ

- Redusert ressursbruk
- Mindre avfall
- Lavere CO2 avtrykk

ØKONOMI

- Redusert anskaffelseskost
- Lavere logistikk-kostnader
- Lavere levetidskostnader

Gjenbruk, produksjon og service av veiskilter

Brukte skiltplater sendes i dag til gjenvinning og ny produksjon. Dette forløpet er lite bærekraftig. Det er mer energikrevende, krever flere transport-etapper og øker ressursforbruket.

I de fleste tilfellene er skiltplatene i forsvarlig stand og gjenbruk er en mindre ressurskrevende prosess som også gir
skilteiere lavere kostnader.

Miljø og sikkerhet

Det er eiers ansvar å sørge for utskifting av skilt som ikke tilfredsstiller kravene for refleksegenskaper. Foreldede skilter bidrar til en utrygge kjøreforhold da synligheten svekkes i mørket. Som en del ledd i å skape et tryggere trafikkmiljø, utfører vi en rekke tjenester fra kartlegging av eksisterende skilt til produksjon, montering og bytting.

Levetid på trafikkskilter er 8, 10, 12 år avhengig av refleksklasse.
Deretter forringes refleksevnen og skiltene blir vanskeligere å få øye på under mørke forhold.

LES MER OM VÅR BÆREKRAFTIGE PROSESS

JA TIL MILJØFORBEDRINGER