Navn på skilt
Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, veiutforming eller omgivelser. De fleste fareskilt er trekantede med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse med veiarbeid, har gul bunnfarge.

Detaljer

Type Fareskilt
Høyde 80cm
Bredde 100cm
Folie Refleks

PRIS: 3500,-

Bilder

Send forespørsel