Livsløpsvedlikehold av trafikkskilt

TRAFIKKSIKKERHET

- Trafikksikker kommune/fylke
- Redusere risiko og erstatningsansvar
- Færre ulykker

BEHOV OG REGISTERING

- Bedre beslutningsunderlag
- Budsjettvennlig forutsigbarhet
- Oversikt og dokumentasjon

Våre tjenester for vedlikehold av veiskilt

Resign kan tilby tjenester som støtter alle prosesser knyttet til skiltvedlikehold i hele livsløpet.

Avhengig av skilteiers egne ressurser kan vi finne samarbeidsmuligheter for deler av disse tjenestene, og eventuelt bare produsere og levere de aktuelle skiltene.

Kartlegge behov

Registrere i veikart

Planlegge vedlikehold

Bestille og produsere skilter

Utføre service