Gjenvinning av foreldede trafikkskilt

MILJØ

- Redusert ressursbruk
- Mindre avfall
- Lavere CO2 avtrykk

ØKONOMI

- Redusert anskaffelseskost
- Lavere logistikk-kostnader
- Lavere levetidskostnader

En innovativ og miljøbevist metode

Start video

Med dagens metode sendes foreldede trafikkskilt til gjenvinning – ikke gjenbruk. Dette resulterer i et unødvendig høyt prisnivå og en prosess som er lite miljøvennlig. 

Vi ønsker å gjenbruke skiltplater som fortsatt holder forskriftsmessig standard og dermed kutte CO2 avtrykket med ca. 90%, prisen med ca. 50% for skilteierene og kutte prosesstiden per skilt med ca. 75%.

Rask og kostnadseffektiv utførelse kutter CO2 avtrykket og kostnader i forhold til ordinære metoder samt øker ressursens levetid.

Vår innovative løsning fyller kriteriene for FN’s bærekraftmål paragraf 12.5.
«Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk»

KONTAKT OSS FOR Å LÆRE MER OM VÅR METODE

JA TIL MILJØFORBEDRINGER